Historiska Världar

Vikingatida krigare

Om vikingatidens krigare vet vi oerhört lite. På grund av det fattiga litterära källmaterialet är vi hänvisade till arkeologi och konstvetenskap för att få reda på mer, och de olika källorna talar ibland ett motsägelsefullt språk. Den här vikingen skulle kunna vara en hirdman från 800-talets Birka, han har en rik mundering med både stålhjälm, ringbrynja och svärd, och utrustningen han bär kännetecknas av högklassigt hantverk.

Klicka på rubrikerna för mer information!