Historiska Världar

Vikingatida krigare

Hjlm

Man har hittat väldigt få hjälmar från vikingatid, man har däremot funnit bronsbeslagna hjälmar från äldre tider som folkvandringstid och vendeltid, vilket kanske inte är så konstigt eftersom brons överlever bättre i jorden än järn. Hjälmen från Gjermundbu i Ringerike i Norge från mitten av 900-talet är ett av de fåtal vikingatida fynden.

Klicka på bilderna för större bild.

Vikingatida hjälmar var av så kallad Spangenhelm-modell, lätt toppiga med smidda järnband i kors över hjässan och runt huvudet.

Det har diskuterats en del om vikingen överhuvudtaget har burit hjälm, mycket beroende på den ringa fyndfrekvensen. Bildmaterialet talar för att de har burit hjälm, men avsaknaden av hjälmar i vikinga-gravar, som annars innehåller mycket värdefulla vapen och rustningar, gör problemet svårare att förstå. Kanske har de i hög utsträckning burit hjälmar i läder, som vittrar fort i jorden men som inte går att skilja från stålhjälmar på bilderna. Resterna av något som skulle kunna vara en läderhjälm har påträffats under utgrävningarna på Björkö (Birka).

Ibland satte man fast ringbrynja från hjälmens kant, som fick hänga ned som en krage över axlarna. Detta gav bättre skydd för halsen, som är en känslig del som fienden gärna siktade mot. I Gjermundbu-hjälmen sitter det fortfarande en ring i kanten, vilket tyder på att den haft en krage av ringbrynja fästad till sig.

Den här typen av hättor (se nedan) kan ha förekommit under hjälmarna. De förekommer under 1000-talet i Normandie och har som funktion att dämpa slag mot hjälmen. Ett slag mot en ovadderad hjälm kan orsaka nästan lika mycket skada som ett slag mot ett oskyddat huvud eftersom hjälmen också är av metall.

De äldre hjälmarna som är hittade i Valsgärde har olika omkrets. En av dem har en storlek som tillåter innervaddering (64 cm) men två av dem är så små att det inte skulle vara möjligt för en fullvuxen människa att ha stoppning i dem (61 cm). Dessa hjälmar är dock så rikt ornerade att det snarare handlar om paradhjälmar än stridshjälmar, vilket grusar möjligheten att dra slutsatser.

Hjälmen är förstärkt rakt över huvudet där man räknade med att många svärdshugg skulle träffa.

Hakremmen är fäst på två punkter i linningen för att hjälmen ska sitta stabilt på huvudet.

Den här typerna av hjälmar förekom också under vikingatiden

 

Måttritning - Hjälm (PDF)