Historiska Världar

Vikingatida krigare

Byxor

Dessa påsbyxor, ibland kallade pluderhosor efter liknande byxor använda under renässansen, tyder på att den här krigaren skulle kunna ha någon koppling till länderna i öst. Man har påträffat tyglämningar efter något som troligen är ett par sådana byxor i Hedeby hamn i södra Östersjön, och de finns avbildade på bildstenar. I vikingastaden Birka, liksom dess efterföljare Sigtuna, har man hittat många fynd som tyder på kontakter med öst snarare än väst.

Klicka på bilderna för större bild.

Tyg var en dyr vara under både historisk och förhistorisk tid, och byxor där tygåtgången är stor visar förstås på bärarens status och rikedom. Troligen hade de flesta krigare dock vanliga hosor eller byxor som satt ganska tajt runt benen.

Nederst vid linningen under knät har man ibland låtit sy in öglor i vilka krokar fästa i strumporna kan fästas.

 

Mönster påsbyxa (PDF).