Historiska Världar

Tysk landsknekt ca. 1515-23

Medeltidens sista årtionden såg framväxten av en helt ny typ av soldat – ”Landsknekten”. Soldaten på bilden är en tysk legosoldat i dansk tjänst, på kampanj i Sverige under slutskedet av Kalmarunionen ca 1515-23. I konsten från det tidiga 1500-talet återfinns flera tusen bilder av landsknektar, och variationsrikedomen i dräktmaterialet är så stor att det är mycket svårt att uttrycka sig i generella termer om hur dräkterna egentligen såg ut. Inga landsknektsdräkter finns heller bevarade före 1500-talets mitt. Utmaningen är stor att framställa dessa oerhört detaljrika dräkter från brytningen mellan medeltiden och nya tiden.

Klicka på rubrikerna för mer information!