Historiska Världar

Soldat från slutet av 1400-talet

Spjut - ahlesspiess

Detta är ett så kallat "Ahlespiess", ett spjut med en konisk mycket lång spets, med ett kvadratiskt eller triangulärt tvärsnitt. Det var vanligt under senmedeltiden i framför allt tyskspråkiga länder och Schweiz. Användningsområdet förefaller ha varit som stickvapen, den vassa spetsen har alla förutsättningar att tränga igenom en ringbrynja.

 

Ofta är denna typ av spjut ganska korta, och har skarpslipade kanter på spetsen. För att undvika att spjutet blir avhugget av ett svärd eller en yxa har man satt långa förstärkningar som nitats fast rakt genom träet.