Historiska Världar

Soldat från slutet av 1400-talet

Livré

Det sägs ofta att de enhetliga uniformerna för stridande styrkor dyker upp någon gång under 16-1700-talet. Men det har redan under medeltiden varit ganska vanligt att herremän ger sina underordnade tyger i viss färg att sy kläder av, eller ger en förordning om att de ska bära märken eller färger för att visa vem de tillhör. Ordet "livré" betyder egentligen "lön" och tolkas i regel som en betalning från en herre för en underordnads arbete, husrum och lojalitet. Det handlar inte bara om tyg, utan kan vara mark, husrum eller någonting annat som betalas "in natura".

 

Enkla tvåfärgade livréer var vanligt bland stadsgarden under 1400-talet. Ibland har de alltid höger sida i en färg, och vänster i en annan, men denna är spegelvänd när man vänder ryggen till.

Eftersom den här soldaten tillhör St Görans kompani bär han en sköld med ett S:t Göran-kors, rött på vit botten. Färgerna återspeglas i livréjackan.

Det finns flera historiska händelser där man kan se att olika kännetecken användes för att identifiera vänner och fiender. Vid belägringen av Neuss 1475 lyckades 600 man från Köln lura de Burgundiska belägrarna genom att sätta på sig S:t Andreas-kors - belägrarnas kännetecken. Med sig in i staden bar de knappt 20 kg krut var.

 

Mönster - Livré (PDF)