Historiska Världar

Stridande lågadel, slutet av 1300-talet

Denna man bär en nordeuropeisk klädsel lämpad för en stridande herreman av god status. Kännetecknande för tidens modeideal är timglasformen som återfinns genomgående i hela dräkten. Formen illustreras tydligt av en smal midja med putande bröstkorg och återkommer även i rustningsdelar, som t.ex. handskarna. Ett exempel på hur en riddare från sent 1300-tal kan ha se ut är gravhällen över Walter von Hohenklingen från 1386 där timglasformen märks tydligt. Under det sena 1300-talet har rustningen så smått utvecklats till en i stort sett heltäckande metallrustning som sedan dominerar under det kommande seklet. Mängden rustning som bars och vilken kvalité den hade berodde på främst på tillgången av kapital.

Klicka på rubrikerna för mer information!