Historiska Världar

Stridande lågadel, slutet av 1300-talet

Hosor och brokor

Delade hosor med fotdel baseras på en kombination av fynd och målningar. Hosorna hålls på plats med snörremmar, remmar med en liten spets i bronsplåt, kallad snörnäbb, som sitter fast genom remhål i Pourpointen. Uppfästning av hosor i någon form av jacka var något som var nytt på sent 1300-tal.

 

I takt med ett alltmer figurnära mode där jackor blir kortare och hosor högre minskar även brokorna i storlek. Brokorna är av kort modell och baseras på europeiska bilder från 1300- och 1400-talen. De har en "dragsko" i midjan och knyts mitt fram.

 

Mönster - Hosor (PDF)

Mönster - Brokor (PDF)