Historiska Världar

Stridande lågadel, slutet av 1300-talet

Hjälm

Mannen bär en hjälm av typen bascinet kombinerat med en aventail, en krage av brynja fäst i hjälmklockan, av sen 1300-tals modell. På bascineten finns även möjlighet att fästa ett visir om hotbilden skulle kräva det.

 

Under hjälmen bär han en stoppad hätta av linne förstärkt med tagel. Denna hätta fungerade som hjälmstoppning och som skydd av huvud och hals, den stoppade kragen gjorde att ringbrynjan fick ett stöd ut från halsen och därigenom förbättrades dess funktion som skyddande. Troligen hade originalen en helt jämn distribution av brynjan över aventailen, så att inga veck eller ojämnheter fanns.