Historiska Världar

Stridande lågadel, slutet av 1300-talet

Armar

Rustningens armar består av underarm, kopp, en överarm samt axeldel. Dessa är löst ledade och hopsatta med remmar. Underarmen består av två delar sammanfogade med gångjärn. Enkelheten i konstruktionen gör att det är troligt att denna man antingen kommer från norra Europa eller att han inte har så mycket kapital röra sig med.