Historiska Världar

Vikingatida herreman

Denna vikingatida herre ger oss en bild av hur en lite högre uppsatt man kunde ha sett ut under 900-talet i Mälardalen. Rekonstruktionen bygger framför allt på gravfynd från Birka, med kompletteringar av fynd från Hedeby och York. Det är idag svårt att säga vilken syn det vikingatida samhället hade på denne man, vi vet så lite om Birka och dess funktion i förhållande till omlandet i mälarlandskapen att många olika hypoteser och gissningar kan tas för troliga. Han skulle kunna vara en civilklädd officer i den kungliga hirden, men han skulle likväl kunna vara en handelsman från öst.

Klicka på rubrikerna för mer information!