Historiska Världar

Soldat från andra halvan av 1400-talet

Väska och bälte

Detta är en till formen typisk senmedeltida väska, den har dessutom tennbeslag och tennspänne. Väskorna är medeltidens fickor, och i dessa bars allting man behövde. Det är dock troligt att soldaten innan strid lade av sig alla väskor och andra personliga tillhörigheter han inte behövde under slaget.

Material: Nötläder, ca 2 mm.

Bältet är typiskt senmedeltida; smalt och långt. Detta bälte har relativt pråliga spännen och beslag. Det är sällan man finner medeltida spännen i gravar, annat än när de använts för att hålla ihop svepningen, eller när personen gravlagts i hel dräkt. Desto vanligare är de som lösfynd i städernas kulturlager och som negativa avtryck i fynd av gjutformar i täljsten.

 

Tennbeslagen på framsidan får ordentligt mothåll på baksidan av två tennbleck.

För att inte slita på remmen, och för att den ska hänga klädsamt, sätter man fast ett remändesbeslag längst ned på bältet. Detta förekommer i regel alltid på bälten i högre ståndsmiljöer i vikingatid och medeltid.

Den här typen av pungar vet man har förekommit genom bilder från 1400-talet. Hur vanlig vet man dock inte, och de flesta väskor man hittat från framför allt något tidigare perioder har inte några pungar.

På denna bild ser vi en bältesväsk- makare i aktion. Lägg märke till pungarna som är fastsydda på den ofärdiga väskan som ligger på bordet (Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg).

Läderarbete och skosömnad

 

Måttritning - Bältesväska (PDF)