Historiska Världar

Soldat från andra halvan av 1400-talet

Arm

Armen utsattes lätt för hugg. De professionella soldaterna valde därför ofta att bära skydd på denna kroppsdel. Varianter till den heltäckande metallärmen vi ser här, är att sy fast en smidd kedjelänk på utsidan av ärmen till ett stoppat tygplagg vilket hindrar de värsta huggen. Ytterligare andra soldater hade inget armskydd alls, de ansåg kanske att det var viktigare att kunna röra vapenarmen så obehindrat och lätt som möjligt.

"Tallriken" som skyddar armhålan från angrepp rakt framifrån är klädd med läder på insidan för att inte skramla och skrapa mot harnesket.

 

För optimal rörlighet hänger armens överdel och underdel bara ihop med armbågskoppen med en rem.

Den här typen av drivningar är vanliga på senmedeltida rustningar och ansågs ha en förskönande effekt.

På denna svenska kyrkomålning (utförd av Albertus Pictor under 1400-talet) ser vi hur S:t Olof möter sin baneman i slaget vid Sticklastad 1030, rustningarna är dock samtida med konstnären. Lägg märke till de heltäckande rustningarna och plåtarmarna.