Historiska Världar

Soldat från andra halvan av 1400-talet

Svärd

Detta är ett en- eller tvåhandssvärd typiskt för medeltidens slut. De tunga rustningarna gör skölden överflödig och släpper fram möjligheten till att använda båda händerna för att hantera svärdet. Notera upphängningen där skidan fästes på två punkter i bältet och två punkter i skidan för att inte svärdet ska hänga och slänga i sidan.