Historiska Världar

Historiska världars webbradio


På den här sidan kan du lyssna på intressanta personer som berättar om historiska föremål, ofta med anknytning till hur de har utvecklats och hur de tillverkas. Filerna är i mp3-format och kan ta lite tid att ladda ned om man har modemuppkoppling.


Per Lillelund Jensen, rustningssmed.

Under hösten fick Historiska museet besök av den danske rustningssmeden Per Lillelund Jensen, som undersökte "St Olofs Hjälm" i museets magasin. Hjälmen har aldrig tillhört helgonkungen, men är ett unikt exemplar av tyskt hjälmsmide från 1400-talet påträffat i Norden. Här kan ni lyssna till var Per tror om den specifika hjälmen i fråga, samt till en beskrivning av hur Per själv går till väga när han smider en hjälm av den här typen.

-->Per Lillelund Jensen tar en titt på St Olofshjälmen (engelska, mp3, ca 12 min).

-->Per Lillelund Jensen berättar om senmedeltida hjälm- och rustningssmide (engelska, mp3, ca 5 min).

-->Här kan du läsa mer om föremålet i SHMs databas.


Peter Johnsson, svärdssmed.

Ibland har man tur att Historiska museet får besök av personer som har stor kunskap om olika historiska områden. Den här gången lyckades jag få tag i svärdssmeden Peter Johnsson nere i Historiska museets centralmagasin, i full färd med att undersöka ett flertal eneggade svärd från järnåldern - även kallade "Scramasaxer". I den är 20 minuter långa intervjun berättar Peter vad han tror om vapentypen, om hur han dokumenterar ett historiskt vapen, och berättar slutligen hur han går tillväga för att smida en scramasax.

-->Peter Johnsson berättar om Scramasaxer (mp3, 21 min).


<<< Föreg sida