Historiska Världar


Här presenteras ett antal rekonstruerade dräkter från vikingatiden och medeltiden. Vi har försökt att använda så sannolika rekonstruktioner som möjligt och där vi inte kan veta så mycket står det i texten.

De flesta plaggen finns dessutom beskrivna med en mönsterskiss gjord efter en uppmätning av det plagg det föreställer. För återskapande av dräkterna krävs alltså en viss del kunnande i sömnad. Idén med principskisserna är att ge förståelse för hur historiska dräkter syddes, med förhoppningen att ni ska försöka!

Tillbaka till dräkterna